Linear algebra : Algorithms, applications, and techniques / Richard Bronson, Gabriel B. Costa, John T. Saccoman Bronson, Richard  

Linear algebra : Algorithms, applications, and techniques / Richard Bronson, Gabriel B. Costa, John T. Saccoman

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Bronson, Richard

Nhà Xuất Bản: Academic Press

Năm Xuất Bản: 2014

Mã ngôn ngữ:Eng
Chỉ Số Phân Loại:512.5
Tác giả:Bronson, Richard Costa, Gabriel B Saccoman, John T
Thông tin nhan đề:Linear algebra : Algorithms, applications, and techniques / Richard Bronson, Gabriel B. Costa, John T. Saccoman
Xuất bản, phát hành:Amsterdam; ... : Academic Press , 2014
Mô tả vật lý:xi, 519 p.
Từ Khóa:Đại số tuyến tính

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: AL-D/4790

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa