Designing online learning with Flash / David Richard Moore Moore, David Richard  

Designing online learning with Flash / David Richard Moore

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Moore, David Richard

Nhà Xuất Bản: Pfeiffer

Năm Xuất Bản: 2009

Mã ngôn ngữ:Eng
Chỉ Số Phân Loại:371.334
Tác giả:Moore, David Richard
Thông tin nhan đề:Designing online learning with Flash / David Richard Moore
Xuất bản, phát hành:San Francisco : Pfeiffer , 2009
Mô tả vật lý:xxv, 299 p.
Từ Khóa:Chương trình máy tính. Dạy học trực tuyến. Flash. Khoa học máy tính. Tập tin máy tính

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: AL-D/4789

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa