The Norton introduction to philosophy / Gideon Rosen, Alex Byrne, Joshua Cohen, Seana Valentine Shiffrin Byrne, Alex  

The Norton introduction to philosophy / Gideon Rosen, Alex Byrne, Joshua Cohen, Seana Valentine Shiffrin

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Byrne, Alex

Nhà Xuất Bản: W. W. Norton & Company, INC.

Năm Xuất Bản: 2015

Mã ngôn ngữ:Eng
Chỉ Số Phân Loại:100
Tác giả:Byrne, Alex Cohen, Joshua Rosen, Gideon Shiffrin, Seana Valentine
Thông tin nhan đề:The Norton introduction to philosophy / Gideon Rosen, Alex Byrne, Joshua Cohen, Seana Valentine Shiffrin
Xuất bản, phát hành:New York; London : W. W. Norton & Company, INC. , 2015
Mô tả vật lý:xxvii, 1137 p.
Từ Khóa:Triết học

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: AL-D/4786

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa