Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956 : T.7: Liên khu ủy Việt Bắc (1953)  

Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956 : T.7: Liên khu ủy Việt Bắc (1953)

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm Xuất Bản: 2020

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:324.2597071
Thông tin nhan đề:Văn kiện Liên khu ủy Việt Bắc giai đoạn 1946 - 1956 : T.7: Liên khu ủy Việt Bắc (1953)
Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật , 2020
Mô tả vật lý:805 tr.
Từ Khóa:1946 - 1956. Liên khu ủy Việt Bắc. Văn kiện

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-TK/7502; VV-D3/5314

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa