Mãi mãi tuổi 20: : Nhật ký thời chiến Việt Nam / Nguyễn Văn Thạc; Đặng Vương Hưng sưu tầm - giới thiệu. Nguyễn, Văn Thạc  

Mãi mãi tuổi 20: : Nhật ký thời chiến Việt Nam / Nguyễn Văn Thạc; Đặng Vương Hưng sưu tầm - giới thiệu.

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn, Văn Thạc

Nhà Xuất Bản: Thanh Niên

Năm Xuất Bản: 2020

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:895.92283403
Tác giả:Nguyễn, Văn Thạc
Thông tin nhan đề:Mãi mãi tuổi 20: : Nhật ký thời chiến Việt Nam / Nguyễn Văn Thạc; Đặng Vương Hưng sưu tầm - giới thiệu.
Xuất bản, phát hành:H. : Thanh Niên , 2020
Mô tả vật lý: tr.
Từ Khóa:Chiến tranh. Liệt sĩ. Nguyễn Văn Thạc. Nhật ký. Việt Nam

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: VV-D3/5239-40

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa