Production Technology of Vegetables & Flowers / TNAU Tamil Nadu TNAU, Tamil Nadu  

Production Technology of Vegetables & Flowers / TNAU Tamil Nadu

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: TNAU, Tamil Nadu

Nhà Xuất Bản:

Năm Xuất Bản: 2017

Tác giả:TNAU, Tamil Nadu
Thông tin nhan đề:Production Technology of Vegetables & Flowers / TNAU Tamil Nadu
Xuất bản, phát hành:2017
Mô tả vật lý:421 P.

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: SH-A/0032

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa