Chào mừng tới thư viện

 • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 98742
 • Tổng số xếp giá: 278576
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 883
Ấn phẩm mới
 1. Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh/ Nguyễn Văn Cường
 2. Biện pháp huy động cộng đồng tham gia xây dựng trường trung học cơ sở theo chuẩn quốc gia huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh/ Lê Trung Hiếu
 3. Rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho sinh viên giáo dục mầm non trường Đại học Phú Yên/ Nguyễn Việt Thúy Hằng
 4. Biện pháp phát triển năng lực dạy học cho đội ngũ giảng viên trẻ trường Đại học Phú Yên dựa vào cộng đồng nghề nghiệp/ Cao Thị Hồng Lam
 5. Rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên trường Đại học Phú yên/ Nguyễn Thị Ngọc
Xem thêm ...

5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

 1. Tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập cho học sinh Khiếm thị lớp 1 hòa nhập thông qua môn Toán/ Hoàng Thị Nho (34 lượt)
 2. Tuyển tập Nguyễn Văn Xuân/ Nguyễn Văn Xuân (29 lượt)
 3. Con người và tự nhiên trong văn xuôi Việt Nam sau năm 1975 từ góc nhìn phê bình sinh thái/ Trần Thị Ánh Nguyệt (28 lượt)
 4. Giáo dục giá trị sống cho học sinh các trường Trung học cơ sở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo/ Lê Thị Kim Liên (25 lượt)
 5. Về thi pháp thơ Đường/ Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử; Bs.: Lê Tẩm (24 lượt)

Powered by Libol 5.0
Tìm

Sách trong thư viện
Ấn phẩm điện tử
Vinaseek
Google
Trang bạn đọc
Số thẻ:
Mật khẩu:
 
Đặt mật khẩu | Đăng ký thẻ
Lịch làm việc: 10/2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  Kho:
Z39.50
Tìm ấn phẩm tại các thư viện trực tuyến khác
ILL
Mượn ấn phẩm tại các thư viện khác.
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện
Diễn đàn
Tham gia tranh luận về các lĩnh vực và chủ đề cùng quan tâm