Chào mừng tới thư viện

 • Tổng số ấn phẩm đơn bản: 102118
 • Tổng số xếp giá: 280829
 • Tổng số ấn phẩm định kỳ: 885
Ấn phẩm mới
 1. The first 90 days: Proven strategies for getting up to speed faster and smarter/ Michael D. Watkins
 2. Half bad/ Sally Green
 3. Window on humanity: Concise introduction to anthropology/ Conrad Phillip Kottak
 4. The norton anthology of American literature: Volume B: 1820 - 1865/ Nina Baym, Rober S. Levine
 5. Smart choices: A practical guide to making better decisions/ John S. Hammond, Ralph L. Keeney, Howard Raiffa
Xem thêm ...

5 ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 365 ngày qua

 1. Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam/ Nguyễn Đăng Na (49 lượt)
 2. Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX / Trần Nho Thìn (32 lượt)
 3. Giáo dục giá trị sống cho học sinh các trường Trung học cơ sở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo/ Lê Thị Kim Liên (25 lượt)
 4. Mấy vấn đề thi pháp văn học trung đại Việt Nam/ Trần Đình Sử (23 lượt)
 5. Về thi pháp thơ Đường/ Nguyễn Khắc Phi, Trần Đình Sử; Bs.: Lê Tẩm (21 lượt)

Powered by Libol 5.0
Tìm

Sách trong thư viện
Ấn phẩm điện tử
Vinaseek
Google
Trang bạn đọc
Số thẻ:
Mật khẩu:
 
Đặt mật khẩu | Đăng ký thẻ
Lịch làm việc: 10/2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  Kho:
Z39.50
Tìm ấn phẩm tại các thư viện trực tuyến khác
ILL
Mượn ấn phẩm tại các thư viện khác.
Góp ý
Gửi các ý kiến đóng góp của bạn cho thư viện
Diễn đàn
Tham gia tranh luận về các lĩnh vực và chủ đề cùng quan tâm