Phong cách lãnh đạo và sự gắn kết của nhân viên tại các doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Thành phố Hồ Chí Minh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Article

Tác giả: Trần, Thị Bích Nhung; Đỗ, Duy Kiên; Nguyễn, Thị Phương Thảo; Nguyễn, Thị Phương Linh

Nhà Xuất Bản:

Năm Xuất Bản: 2023

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Trần, Thị Bích Nhung; Đỗ, Duy Kiên; Nguyễn, Thị Phương Thảo; Nguyễn, Thị Phương Linh
Thông tin nhan đề:Phong cách lãnh đạo và sự gắn kết của nhân viên tại các doanh nghiệp công nghệ thông tin ở Thành phố Hồ Chí Minh
Loại hình:Article
Mô tả vật lý:11 Tr.
Năm Xuất Bản:2023

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)