Áp lực và xu hướng đổi mới của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản

Loại tài liệu: Tài liệu số - Article

Tác giả: Phùng, Kim Anh; Vũ, Anh Dũng

Nhà Xuất Bản:

Năm Xuất Bản: 2011

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:Vie
Tác Giả:Phùng, Kim Anh; Vũ, Anh Dũng
Thông tin nhan đề:Áp lực và xu hướng đổi mới của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản
Loại hình:Article
Mô tả vật lý:7 tr.
Năm Xuất Bản:2011

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)